Cursus stemwerk

Een cursus stemwerk is een groepscursus voor 4 tot 20 personen en is geschikt voor iedereen. Muzikale ervaring is niet nodig.

Er wordt gewerkt met klank die vanuit het lijf zelf gemaakt wordt. Door het doen van eenvoudige, voor iedereen toegankelijke oefeningen wordt de klank vanuit het lichaam onbelemmerd naar buiten gebracht.
Deze cursus werkt ook zeer bevorderlijk voor de groepsdynamiek en is dus ook zeer geschikt voor groepen mensen die doorgaans in een andere context met elkaar samenwerken / samenleven.
De cursus kan 1 keer plaatsvinden, met een minimale lengte van 2,5 uur, of een aantal keren, en dan kan de lengte van iedere sessie korter zijn, al naar gelang de behoefte van de groep.
Neem voor meer informatie gerust contact met mij op via de contact-pagina.

Waarom stemwerk?

  • 'Ik voel mij geremd in het gebruiken van mijn stem'
  • 'Ik zou graag een steviger geluid willen maken'
  • 'Ik wil graag zingen maar ik kan het niet'
  • 'Ik wil mijn klank leren ontdekken'
  • 'Ik wil me beter voelen als ik mijn stem gebruik'

Klankwerk

Voor de door mij ontwikkelde methode van werken met klank verwijs ik u graag naar de daarvoor bestemde website connectyourvoice.net.

Lees meer...

Zangles

Wekelijks of tweewekelijks 30 tot 45 minuten individuele zangles in een stijl die aansluit bij jouw muzikale smaak, of dat nu klassiek, opera, pop of musical is.
Gericht op stemontwikkeling en vrijheid in expressie, vanuit een gedegen technische basis.

Lees meer...

Cursus stemwerk

Cursus voor 4 tot 12 personen, vooral gericht op het vrijmaken van klank en het beleven van de eigen stem.
Door middel van fysieke- en verbeeldingsoefeningen wordt in ieder zijn eigen klank opgezocht en vrijgemaakt, om zo tot een vrij en expressief stemgebruik te komen. Geschikt voor iedereen.

Lees meer...

Een gezond lichaam en een flexibele geest.

Een goed stemgebruik levert een betere balans op in het lichaam en bevordert het geestelijk welzijn.


Disclaimer

Alle afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Peter Weltens en mogen niet zonder toestemming verder gebruikt worden.

Verder informatie en gegevens zijn eigendom en er dient vooraf om toestemming gevraagd bij het gebruik hiervan.

Contact Details

Telefoon:06 2222 6358
Email: info@pweltens.nl
Website: www.pweltens.nl

Peter Weltens
Rechtstraat 16
3700 Rutten (B)